Zaznacz stronę

Kontrakty długoterminowe potrafią budzić spore problemy już choćby dlatego, że zarówno identyfikacja takich usług, jak i ich wycena musi bazować na konkretnych wytycznych. Osoby, które zajmują się kontraktami długoterminowymi w rachunkowości muszą przestrzegać zarówno przepisów polskiego prawa, jak i norm międzynarodowych, wymaga się od nich przy tym szybkiego znajdowania i wcielania w życie wytycznych zawartych w odpowiednich przepisach prawnych nawet w przypadku pojawienia się kwestii spornych. Na szczęście, rozliczanie kontraktów długoterminowych nie musi być już aż tak skomplikowane. W przyswojeniu zagadnień z nim związanych może pomóc organizowane przez nas szkolenie o nazwie „Kontrakty długoterminowe – ujęcie w sprawozdaniu finansowym” interesujące zarówno ze względu na poruszaną w nim tematykę, jak i praktyczne korzyści, jakie może przynieść uczestnictwo w nim.

W czasie szkolenia możliwe będzie między innymi: zapoznanie się ze specyfiką rozliczania kontraktów długoterminowych z uwzględnieniem regulacji polskich i międzynarodowych, uzupełnienie wiedzy z zakresu ustalania stopnia zaawansowania z kontraktów tego typu (metody pomiaru, metoda kosztowa), zyskanie informacji na temat przychodów i kosztów kontraktów długoterminowych oraz wzbogacenie danych na temat ustalania przychodów i kosztów wówczas, gdy kontrakty tego rodzaju nie zostały jeszcze zakończone. Na szkoleniu poruszone zostaną również zagadnienia związane z łączeniem i dzieleniem kontraktów długoterminowych, a także prezentacją i ujawnianiem kontraktów długoterminowych w sprawozdaniu finansowym.

Kompleksowe podejście do analizowanego zagadnienia gwarantuje uczestnikom szkolenia, że zdobędą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne związane ze specyfiką rozliczeń kontraktów długoterminowych w rachunkowości. Uczestnicy dowiedzą się też, jak powinny wyglądać kontrakty długoterminowe w bilansie i czym charakteryzuje się ich prawidłowa wycena. Szkolenie to również możliwość porównania osobistych doświadczeń i zadania pytań odnoszących się do konkretnych przypadków rozliczeń długoterminowych.

Ogromnym atutem szkolenia jest też osoba prowadzącej je Teresy Fołty – ekonomistki i biegłego rewidenta. Prelegentka niejednokrotnie prowadziła szkolenia zarówno z zakresu rachunkowości, jak i rewizji finansowej, może więc pochwalić się nie tylko ogromną wiedzą, ale i umiejętnością jej przekazywania.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

W szkoleniu mogą uczestniczyć: główni księgowi, dyrektorzy finansowi oraz specjaliści, którzy w firmach dających im zatrudnienie są odpowiedzialni za rozliczanie kontraktów długoterminowych. Szkolenie jest też otwarte dla innych osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

Szkolenie – dodatkowe informacje

Opłata za szkolenie (460 PLN +VAT) obejmuje nie tylko możliwość uczestnictwa w spotkaniu, ale również materiały edukacyjne. Uczestnicy otrzymają też specjalny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.